Arild Mork, 44.

Fortell tre ting om deg selv!

  • Oppvokst på gård på Averøya på Nordmøre.
  • Kone og 2 barn.
  • Totaltenovert huset i Trolla.
  • Vært styreleder i Trolla IL 3 år + 1 år som styremedlem.
  • Vært prosjektkoordinator for driftsbygget og ansvarlig prosj.ansv for diskgolfparken.

Hva er du mest opptatt av for tiden?

Garasje under planlegging for oppføring.

Når og hvorfor flyttet du til Trolla?

Bodd i Trolla siden 2010. Pga utsikten.

Hva er det beste med å bo i Trolla?

Det beste med å bo i Trolla er mulighetene vi har rundt oss. Marka, sjøen, idr.laget. Og utsikten vår.

Liker….?

  • Gode turer og aktiviteter med familien for felles opplevelser.
  • Liker ulike typer friluftslivsaktiviteter, kayak, SUP, topptur, fotball, ski og sykkel men har prøvd og vært aktiv på flere andre fronter. Mye som er gøy derfor blir det ofte at jeg arrangerer eventer og konkurranser slik at jeg får prøvd ting samtidig fått med kollegaer, venner og sambygdinger på dette. Slik som Trolla OPP, Trolla helg i Trolla og Energy Games bedr.idr.laget.
  • Bidra til økte muligheter i bygda.
  • Andre folk som bidrar positivt til fellesskapet.
  • Fremsnakk

Liker ikke…?

Negativ omsnakk, sutring og negative gjerninger som ødelegger for initiativ og det som bygges opp.

Har du noen tips/historier til sambygdingene dine?

Ved å skape noe for fellesskapet sammen med andre så får man igjen mer enn det gir som oftest. Dine bidrag er verdifulle og mye kan gjøres hjemmefra.

Vi trenger å rullere på verv i idr.laget så ikke enkelte blir sittende i årevis med et ansvar. Det et ikke farlig og man får som regel god opplæring og oppfølging i lengre tid.

Jeg gikk inn i styret for å skape flere arena og et mer aktivt idr.lag. En del har jeg i samarbeid med de ulike styrene lyktes med, noe har strandet, men totalt har det gått ganske bra. Før var det en brakk grusbane ingen brukte, nå er det diskgolf, kunstgress m tribune, flomlys, driftsbygg på vei, drenert idr.bygget med ny og større asfaltert parkeringsplass. Dette i tillegg til skiløypa, idr.huset og damhaugen.

Store og små trenger nærtilbud av ulike slag her i bygda.